Tag Archives: outsourcing

Siedem trendów na europejskim rynku outsourcingu

Siedem trendów na europejskim rynku outsourcingu

Warszawa, 24 listopada 2016 r.
Informacja prasowa

Siedem trendów na europejskim rynku outsourcingu

Wartość europejskiego rynku outsourcingu rośnie około 10% rocznie, a w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wzrost ten jest jeszcze bardziej dynamiczny. Szybki rozwój sektora sprawia, że zmienia się on …

Outsourcing na start (up)

Warszawa, 9 września 2016 r.

Informacja prasowa

Istnieje obiegowy pogląd, że opcję outsourcingu należy rozważyć dopiero, gdy firma się rozrośnie, a pewne procesy zaczną nas przerastać. Tymczasem oddelegowanie na zewnątrz części zadań bywa zbawienne dla start-upów i początkujących przedsiębiorców. Dlaczego …

Top