IIoT Infrastruktura IT

Jak centra danych mogą przetrwać fale upałów?

Jak centra danych mogą przetrwać fale upałów?
Jak centra danych mogą przetrwać fale upałów? Jednym z krótkoterminowych zaleceń jest regularna konserwacja systemu chłodzenia centrum danych Warszawa [30 sierpnia 2022] – Rekordowe fale

Jak centra danych mogą przetrwać fale upałów?

Jednym z krótkoterminowych zaleceń jest regularna konserwacja systemu chłodzenia centrum danych

Warszawa [30 sierpnia 2022] – Rekordowe fale upałów trafiają na pierwsze strony gazet i obciążają gospodarki na całym świecie, zaś w najbliższych latach nie widać oznak poprawy. Poza wpływem na ludzkie życie, ekstremalne upały doskwierają działalności operacyjnej centrów danych. Spowodowały między innymi przestoje i zakłócenia w centrach danych w Wielkiej Brytanii, wpłynęły na zmniejszenie produkcji w elektrowniach we Francji, a także wzbudziły obawy dotyczące zużycia wody w obszarach dotkniętych suszą na całym świecie. Firma Vertiv, globalny dostawca rozwiązań krytycznej infrastruktury cyfrowej i zapewniania ciągłości działania, przedstawiła rekomendacje dla operatorów centrów danych i powiązanych z nimi firm, które pomogą w poradzeniu sobie z tymi wyzwaniami.

– Musimy być przygotowani na to, że ekstremalne zjawiska pogodowe staną się bardziej powszechne, więc dostosowanie się do tej sytuacji jest kluczowe – powiedział Karsten Winther, prezes Vertiv na region Europy, na Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). – Klienci stają się coraz bardziej świadomi wyzwań, jakie niesie ze sobą na przykład ekstremalne ciepło i słusznie szukają sposobów na złagodzenie wynikających z tego zagrożeń, jeśli chodzi o działalność ich centrów danych. Nasze zespoły serwisowe okazały się nieocenione w dostarczaniu wskazówek i wsparcia wymaganego nie tylko do zarządzania bezpośrednimi skutkami, ale także do omawiania z klientami, jakie działania mogą zaplanować z wyprzedzeniem, aby budować odporność w przyszłości.

Aby zapewnić skuteczne chłodzenie systemów oraz zagwarantować dostępność centrów danych, eksperci Vertiv zalecają natychmiastowe podjęcie następujących działań:
• W zależności od obciążenia danego bloku, należy uruchomić jak najwięcej sprzętu, aby zrównoważyć poziom obciążenia, a więc także potrzebę chłodzenia każdego urządzenia. Uzyskanie jak najbardziej zbliżonych do siebie współczynników obciążenia jednostek chłodzących spowoduje, że ciśnienie czynnika chłodniczego będzie niższe, więc wyeliminowane zostanie ryzyko wystąpienia wycieków zdarzających się przy wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze otoczenia. Zapewni to również bardziej efektywny punkt pracy systemu chłodzącego.
• W przypadku jednostek chłodzących bazujących na kompresorze (DX) zalecane jest stworzenie planu regularnych konserwacji, w tym kwartalne lub częstsze czyszczenie wężownic skraplacza. Brak ich właściwego i regularnego czyszczenia może spowodować obniżenie ogólnej wydajności jednostki klimatyzacji precyzyjnej w większym stopniu niż wpływ samej temperatury otoczenia. Dodatkowo, utrzymanie prawidłowego poziomu ilości czynnika chłodniczego pomaga w sprawnym funkcjonowaniu wydajności i sprawności operacyjnej.

A to już wiesz?  Vertiv uznany globalnym liderem na szybko rozwijającym się rynku chłodzenia centrów danych

– Niespotykane temperatury, które obserwujemy na całym świecie, wywierają zwiększoną presję na operatorów centrów danych i dostawców infrastruktury, stawiając przed nimi wyzwanie utrzymania niezawodności i ciągłości komunikacyjnej – powiedział Steve Madara, wiceprezes ds. sprzedaży rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej w firmie Vertiv. – Ekstremalne zjawiska pogodowe podkreślają znaczenie posiadania porządnie opracowanego planu konserwacji i czyszczenia, dostosowanego do specyficznych warunków panujących w regionie operatora centrum danych. Zarządzający takimi placówkami powinni być przygotowani na ponoszenie kompromisów związanych z wyższymi kosztami operacyjnymi, wynikającymi z posiadania zbyt dużej ilości sprzętu. Istotna tu jest współpraca z wykwalifikowanym dostawcą usług dla centrów danych, w wyniku której powstanie plan konserwacji odpowiadający wymaganiom stawianym przez obecne warunki klimatyczne i związanej z nimi niepewności w przyszłości.

W miarę dalszego ocieplania się planety i nasilania się kryzysu klimatycznego, ekstremalne zjawiska pogodowe staną się jeszcze bardziej powszechne. Działaniom krótkoterminowym będą musiały towarzyszyć bardziej długoterminowe, systemowe zmiany w branży.

– Powinniśmy patrzeć i uczyć się od podmiotów z takich regionów jak Bliski Wschód, Afryka i Australia, które już przystosowały się do wysokich temperatur przez większą część roku – powiedział Madara. – Gdy to zrobimy, unikniemy obecnych problemów w przyszłości. Musimy ponownie przeanalizować plany zagospodarowania przestrzeni na dachach i przeprojektować rozmieszczenie infrastruktury centrów danych nie tylko pod kątem pojemności, aby wytrzymała wyższe obciążenia cieplne.

Pozostałe najlepsze praktyki i porady ekspertów Vertiv, dotyczące długoterminowych działań, obejmują:
• Rozważenie różnych rodzajów systemów chłodzenia, w tym zanurzeniowego, pozbawionego wody i jak też rozwiązania chłodzenia ewaporacyjnego, zaprojektowane w celu zapewnienia niezawodności i wydajności w środowiskach o wysokiej temperaturze.
• Jeśli źródłem energii są ogniwa słoneczne, należy wziąć pod uwagę spadek ich wydajności wraz ze wzrostem temperatury otoczenia.
• Zamiast polegać wyłącznie na danych historycznych w celu określenia pojemności centrum danych – takich, które nie uwzględniają obecnych ekstremalnych temperatur – należy zastosować modelowanie predykcyjne.

A to już wiesz?  Jak dbać o urządzenia z rodziny przemysłowego internetu rzeczy

Przedsiębiorstwa, które chcą przeprowadzić audyt systemu chłodzenia centrum danych lub mają pytania dotyczące ciągłości działania i konserwacji takich placówek podczas ekstremalnych upałów, mogą skontaktować się z ekspertami Vertiv, odwiedzając stronę Vertiv.com.

# # #

O firmie Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba firmy Vertiv znajduje się w Columbus (Ohio, USA). Firma zatrudnia globalnie około 20 tys. osób i prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl.

Oświadczenie dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy