Przemysł ciężki Wiadomości branżowe

TAURON: rtęć kolejnym wyzwaniem dla energetyki

Zagadnienia emisji rtęci, metod jej usuwania i wpływu na środowisko to główne tematy konferencji naukowej, zorganizowanej 13-14 maja przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, TAURON oraz KIC InnoEnergy.Polski przemysł – a w szczególności sektor elektroenergetyczny – od lat poświęca wiele uwagi kwestiom ekologicznym i emisyjnym. Zakłady wytwórcze Grupy TAURON ponoszą znaczne wydatki inwestycyjne, które mają na celu m.in. zminimalizowanie emisji szkodliwych substancji do otoczenia.– Przez lata działania ograniczające emisje, podobnie jak i publiczne debaty, koncentrowały się głównie na emisjach dwutlenku węgla czy tlenków azotu oraz siarki. Trzeba jednak pamiętać, że obok tych „klasycznych” emisji należy oczekiwać również wprowadzania nowych regulacji dotyczących zanieczyszczeń występujących w mikrokoncentracji, a nawet w nanokoncentracji -– jak rtęć, która zaliczana jest do szczególnie niebezpiecznych – mówi Dariusz Lubera prezes zarządu TAURON Polska Energia.Unia Europejska oraz poszczególne kraje członkowskie w ostatnich latach systematycznie zaostrzają normy dopuszczalnych emisji rtęci do

Zagadnienia emisji rtęci, metod jej usuwania i wpływu na środowisko to główne tematy konferencji naukowej, zorganizowanej 13-14 maja przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, TAURON oraz KIC InnoEnergy.

Polski przemysł ? a w szczególności sektor elektroenergetyczny ? od lat poświęca wiele uwagi kwestiom ekologicznym i emisyjnym. Zakłady wytwórcze Grupy TAURON ponoszą znaczne wydatki inwestycyjne, które mają na celu m.in. zminimalizowanie emisji szkodliwych substancji do otoczenia.

? Przez lata działania ograniczające emisje, podobnie jak i publiczne debaty, koncentrowały się głównie na emisjach dwutlenku węgla czy tlenków azotu oraz siarki. Trzeba jednak pamiętać, że obok tych ?klasycznych? emisji należy oczekiwać również wprowadzania nowych regulacji dotyczących zanieczyszczeń występujących w mikrokoncentracji, a nawet w nanokoncentracji -? jak rtęć, która zaliczana jest do szczególnie niebezpiecznych ? mówi Dariusz Lubera prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Unia Europejska oraz poszczególne kraje członkowskie w ostatnich latach systematycznie zaostrzają normy dopuszczalnych emisji rtęci do środowiska oraz jej stężeń w ubocznych produktach spalania.

Docelowa strategia Unii Europejskiej w sprawie rtęci, zgodnie ze stanowiskiem Rady Europy, która zaleciła Komisji przygotowanie spójnej strategii mającej na celu ochronę ludzkiego zdrowia lub środowiska przed uwalnianiem się rtęci, będzie zmierzać do ustalenia standardów dotyczących nie tylko emisji do powietrza, ale również do wód i produktów procesu m.in. popiołów lotnych i gipsu ? zaznacza Stanisław Tokarski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. strategii i rozwoju. ? Pozyskanie technologii redukcji emisji rtęci i określenie możliwości implementacji technologii w elektrowniach spalających węgiel kamienny w kotłach pyłowych jest szczególnie istotny w świetle planowanego wprowadzenia Konwencji Rtęciowej.

Wyprzedzając potencjalne regulacje, TAURON wraz ze światem nauki poszukuje innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie monitorowania i ograniczenia emisji rtęci. Grupa wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą realizuje obecnie projekt (współfinansowany ze środków UE przez European Institute of Technology (EIT) za pośrednictwem Węzła Wiedzy (Knowledge and Innovation Community – KIC)) monitorowania i obniżania emisji rtęci w procesach zgazowania i spalania węgla. Jego celem jest określenie skalę problemu emisji rtęci w jednostkach wytwórczych TAURON Wytwarzanie.

A to już wiesz?   Co jest grane z polskim węglem?


dostarczył infoWire.pl

Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy